1970-1979

Literatura z lat 1970-1979

Ostatnia aktualizacja: 21.10.2014


  • 1975 Henryk Samsonowicz, Warszawa w handlu średniowiecznym, [w:] Warszawa średniowieczna, z.2, red. Aleksander Gieysztor, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 9-31
  • 1975 Tadeusz Lalik, Uwagi o rozwoju miast mazowieckich i Warszawy, [w:] Warszawa średniowieczna, z.2, red. Aleksander Gieysztor, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 33-61
  • 1975 Anna Rutkowska-Płachcińska, Uwagi o życiu gospodarczym późnośredniowiecznej Warszawy i Mazowsza, [w:] Warszawa średniowieczna, z.2, red. Aleksander Gieysztor, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 63-65
  • 1972 Stanisław Żaryn, Trzynaście kamienic staromiejskich. Strona Dekerta, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
Advertisements