Lista nowych publikacji

Ostatnia aktualizacja: 16.01.2016.


 • 2016 Agata Wójcik, Badania archeologiczne w Warszawie, “Stolica”, Nr 1-2, 2016, s. 46-50
 • 2013 Włodzimierz Pela, Historia Badań archeologicznych i architektonicznych dawnej Warszawy, Archeologia dawnej Warszawy, red. Włodzimierz Pela, t.2, Muzeum Historyczne m. st. Warszawy, Warszawa
 • 2013 Słownik historyczno-geograficzny ziemi warszawskiej w średniowieczu, opracowali Adam Wolff i Kazimierz Pacuski, pod red. Tomasza Jurka, Instytut Historii PAN, Warszawa
  (http://www.slownik.ihpan.edu.pl/browse.php?d=11)
 • 2012 Janusz Grabowski, XV-wieczne przywileje dla Nowej Warszawy: ze studiów nad ustrojem i organizacja miasta extra muros w okresie książęcym, „Rocznik Warszawski”, t. 37, 2009-2012, s. 5-25
 • 2012 Maria Dąbrowska, Wyposażenie grobowe zmarłych od średniowiecza do XVIII wieku z cmentarza przy kościele p.w. św. Katarzyny na warszawskim Służewiu, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LX, 2012, Nr 2, s.?
 • 2011-2012 Michał Sekuła, Warszawska siedziba książęca w świetle najnowszych badań, “Z Otchłani Wieków”, R. 66/Nr 1-4/2011-2012, s. 22-37
 • 2010 Krzysztof Mrozowski, Religijność mieszczan późnośredniowiecznej Warszawy w świetle najstarszych zachowanych testamentów, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LVIII, 2010, Nr 2, s. 191-196
 • 2010 Robert Gawkowski, Moja Dzielnica Włochy. Historia Włoch i Okęcia, Wydawca Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, Warszawa
  (http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=6770&from=&dirids=1&ver_id=&lp=12&QI=)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s